كنترل تغييرشكل و جابجايي ديوارهاي ميخكوبي شده

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

qs72

1-1- كنترل تغييرشكل و جابجايي ديوارهاي ميخكوبي­شده

در طول مدت ساخت دیوار میخکوبی­شده و پس از تکمیل آن، دیواره و خاک پشت آن تمایل به حرکت و جابجایی به سمت بیرون را دارند. حرکت به سمت بیرون دیواره میخکوبی­شده مشابه حرکت دیوار حائل طره­ای، به صورت چرخش دیواره حول پنجه اتفاق می­افتد. بیشترین مقدار تغییرمکان در طول و یا با فاصله زمانی اندکی پس از انجام عملیات گودبرداری، در جلوی دیواره اتفاق می­افتد. تغییرشکلهای دیواره پس از پایان مراحل ساخت، به دلایل خزش در خاک و آزادی تنش می­باشد. بیشترین مقدار تغییرمکان دیواره میخکوبی­شده در بالای آن اتفاق می­افتد که با حرکت به سمت پنجه، به تدریج از مقدار تغییرمکانها کاسته می­شود.

در حالت کلی، تغييرمکانهای افقی و قائم ديوارهاي ميخكوبي­شده به عوامل زير بستگي دارند.

  • ارتفاع ديوار: هر چقدر ارتفاع ديوار بيشتر باشد، تغييرشكل و جابجايي ديوار ميخكوبي­شده، بيشتر می­شود.
  • هندسه ديوار: ديوار قائم نسبت به ديوار مايل( با زاويه كمتر از 90 درجه با افق)، داراي تغييرشكل و جابجايي بيشتری می­باشد.
  • نوع خاك: اگر نوع خاك ديوار سست و شل باشد، تغييرشكل و جابجايي ديوار، بيشتر می­شود.
  • فاصله ميلگردها از يكديگر: هر چقدر فاصله افقي و قائم ميلگردها از يكديگر بيشتر باشد، تغييرشكل و جابجايي ديوار ميخكوبي­شده، بيشتر می­شود.
  • ارتفاع گودبرداري در هر مرحله: اگر در هر مرحله براي ساخت ديوار، ارتفاع گودبرداري افزايش يابد، تغييرشكل و جابجايي ديوار نیز افزايش مي­يابد.
  • نسبت طول ميلگردها به ارتفاع ديوار: هر چقدر نسبت طول ميلگردها به ارتفاع ديوار بيشتر باشد، تغييرشكل و جابجايي ديوار ميخكوبي­شده، كمتر خواهد شد.
  • شيب ميلگردها: هر چقدر زاويه ميلگردها نسبت به افق بيشتر باشد، جابجايي ديوار ميخكوبي­شده، بيشتر مي­شود.
  • مقدار سربار: هر چقدر مقدار سربار خارجي روي ديوار ميخكوبي­شده بيشتر باشد، جابجايي و تغييرشكل ديوار ميخكوبي­شده، بيشتر خواهد شد.

1-1-1- رابطه FHWA برای پیش­بینی بیشینه تغییرمکانهای دیوارهای میخکوبی­شده

آئین­نامه FHWA بیشترین مقدار برای تغییرمکانهای افقي و قائم در بالاي يك ديوار ميخكوبي­شده را       (برای دیوارهایی که نسبت طول میلگردها به ارتفاع دیواره بین 7/0 تا 1 باشد، مقدار ضریب اطمینان پایداری کلی دیواره برابر با 5/1 و دیواره فاقد سربار خارجی باشد.) بر اساس ضريبي از ارتفاع ديوار و با استفاده از رابطه 1-1 پیش­بینی می­نماید.

δh = (δh/H)i × H                                              (1-1)

در رابطه فوق، δh بیشینه تغییرمکان افقی در بالای دیواره می­باشد (که برابر با تغییرمکان قائم در نظر گرفته

 می­شود)، H ارتفاع دیواره می­باشد و  (δh/H)iضریبی است که با توجه به نوع خاک، از جدول 1-1 تعیین می­گردد.

جدول 1-1 مقادیر ضریب h/H)i، به عنوان تابعی از شرایط خاک

Variable

Weathered Rock and Stiff Soil

Sandy Soil

Fine-Grained Soil

δh/H and δv /H

1/1000

1/500

1/333

همچنين فاصله افقي پشت ديوار ميخكوبي­شده كه تحت تاثير جابجايي ديوار قرار مي­گيرد(شکل 1-1)، بر اساس ضريبي از ارتفاع ديوار و زاويه انحراف ديوار با قائم و با استفاده از رابطه 1-2 تعیین می­گردد:

DDEF = CH(1-tanα)                                         (1-2)

در رابطه فوق DDEF فاصله افقی پشت دیوار می­باشد که تحت تاثير جابجايي ديوار قرار مي­گيرد، H و α به ترتیب ارتفاع دیوار و زاویه دیوار با راستای قائم می­باشند و C ضریبی است که با توجه به نوع خاک، از جدول 1-2 تعیین می­گردد:

جدول 1-2 مقادیرضریبC ، به عنوان تابعی از شرایط خاک

Variable

Weathered Rock and Stiff Soil

Sandy Soil

Fine-Grained Soil

C

1.25

0.8

0.7

 

 

شکل 1-1 جابجایی افقی و قائم بالای دیوار و فاصله افقی پشت دیوار که تحت تاثیر این جابجایی قرار می­گیرد

در طول دوره ساخت جابجايي ديوار نبايد از H005/0 بيشتر شود. پس از پايان ساخت پانزده درصد افزايش تغييرشكل پايان ساخت را خواهيم داشت.

 

LOGOSlid

شرکت فنی مهندسی سورین

شرکت فنی مهندسی سورین با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزشها، ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی ومهندسی وفراترازآن، با در اختیار داشتن مجموعه­ای از متخصصین ژئوتکنیک و سازه، امکان ارائه و انجام هرگونه خدمات مشاوره، طراحی، اجرا ونظارت در بخش­های گودبرداری و پایدارسازی، سازه­های بتنی و سازه­های فولادی ساختمان دارا می باشد.

ارتباط با ما

تــهــران، جردن، بلوار گلشهر، برج آی تک، طبقه ششم، واحد 60

تلـفـکس:

                                                              29 500 220 - 021

                                                              19 500 220 - 021

  + اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

whatsapp    Telegram  imo