مونتاژ و جاگذاري نیل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

١-١- میلگرد

در صورتی که در نقشه‌ها یا دستور کارها ذکر نشده باشد، میلگردهاي مصرفی در نیل‌های اصلی سازه نگهبان از نوع  AII با حداقل مقاومت مشخصه (مقاومت تسلیم کششی) fy=٣۰۰۰kg/cm٢ می‌باشد. میلگرد مورد استفاده در نیل‌ها معادل باید از نوع آجدار باشد.

قبل از استفاده از میلگردها باید اطمینان حاصل شود که سطح آن‌ها از عوامل زیان‌آور از قبیل گل، روغن، قیر، دوغاب سیمان خشک‌شده، رنگ، زنگ پوسته شده و برف و یخ عاري هستند.

١-١-١- کنترل کیفیت

براي کنترل کیفی جنس و مشخصات مکانیکی نیل‌ها، آزمایش کشش بر روي نمونه‌های اخذشده از نیل‌ها انجام می‌گیرد. آزمایش‌ها باید مطابق استانداردهاي معتبر و رایج ملی و بین‌المللی (مانند ASTM) انجام گیرد.

 به ازاي حداکثر هر ۵۰ تن یا یک محموله خریداری‌شده از یک منبع و در یک زمان، حداقل تعداد سه نمونه تهیه و به آزمایشگاه معتبر ارسال می‌شود. هر نمونه شامل یک میله فولادي جدا شده از نیل به طول حداقل ١ متر می‌باشد.

نمونه‌ها باید کاملاً سالم، تمیز و بدون زنگ‌زدگی، اعوجاج، لهیدگی و سایر آسیب‌ها باشد.

٢-١- فاصله نگهدارها

٢ متر فاصله داشته باشند. / به طور کلی فاصله نگهدارها از هر سر میلگرد نباید بیشتر از ١ متر و از یکدیگر نباید بیش از ۵ حداقل ضخامت دوغاب اطراف میلگرد برابر ١۵ میلیمتر یا مقدار مندرج در نقشه‌های اجرایی می‌باشد.

٣-١- شلنگ‌های تزریق

به منظور انجام تزریق تحت فشار، سر گمانه قبل از تزریق با استفاده از گچ مسدود می‌گردد. لذا براي خروج هواي داخل گمانه، یک شلنگ به طول حدود ١ متر به سر نیل نصب می‌کنند. این شلنگ به شلنگ هوا یا شلنگ برگشت موسوم ۰ متر آن در داخل گمانه قرار گیرد . قطر شلنگ / می‌باشد. شلنگ هوا به گونه‌ای به نیل متصل می‌گردد که حدود ۵ تزریق به طور معمول حدود ٢۰ میلیمتر می‌باشد.

۴-١- آماده‌سازی نیل‌ها

مراحل آماده‌سازی نیل به این ترتیب می‌باشد:

١- تهیه میلگرد به طول مشخص‌شده در نقشه؛

٢- اتصال فاصله نگهدارها به میلگرد(ها)؛

٣- اتصال شلنگ‌ها به میلگرد(ها)

۵-١- جاگذاري نیل

در گزارش نیل گذاری، مشخصات نیل شامل طول، تعداد و قطر، نوع و جنس میلگرد، شماره نیل و موقعیت آن، درج می‌شود. جاگذاري نیل در داخل گمانه، با استفاده از نیروي انسانی انجام می‌گیرد. اگر به هر دلیل بیرون کشیدن نیل از داخل گمانه اجتناب‌ناپذیر گشت، قبل از جاگذاري مجدد نیل، باید از عدم تخریب گمانه اطمینان حاصل نمود؛ در غیراینصورت، گمانه باید به نحو مناسبی ترمیم شود. قبل از جاگذاري مجدد نیل باید آسیب‌های احتمالی وارده به نیل در اثر جاگذاري و بیرون کشیدن آن، ترمیم گردد.

 

LOGOSlid

شرکت فنی مهندسی سورین

شرکت فنی مهندسی سورین با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزشها، ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی ومهندسی وفراترازآن، با در اختیار داشتن مجموعه­ای از متخصصین ژئوتکنیک و سازه، امکان ارائه و انجام هرگونه خدمات مشاوره، طراحی، اجرا ونظارت در بخش­های گودبرداری و پایدارسازی، سازه­های بتنی و سازه­های فولادی ساختمان دارا می باشد.

ارتباط با ما

تــهــران، جردن، بلوار گلشهر، برج آی تک، طبقه ششم، واحد 60

تلـفـکس:

                                                              29 500 220 - 021

                                                              19 500 220 - 021

  + اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

whatsapp    Telegram  imo