شرکت سورین ایستا بنا

معرفی شرکت فنی مهندسی سورین (سهامی خاص)

 در سال 1391 با هدف فعالیت در بخش ساختمان تأسیس و پس از طی مراحل رشد و توسعه، اکنون به یکی از شـرکـت‌های فعـال ساختـمانی در میـان سایر شرکـت‌های ساختـمانی تبـدیل شده است. مدیریت و کارکـنان این شرکت با توجه به توسـعه پایـدار و تعـالی سازمانی، تـلاش دارند تا پرانگـیـزه و اسـتـوارتر از گـذشـتـه، هـمـچـنـان مـطـمـئـن و سـنـجیـده گـام بـردارند. شرکت فنی مهندسی سورین با نگاه به چشم‌انداز متعالی خود و با توجه به ارزش‌ها، ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی و مهندسی و فراتر از آن، با در اختیار داشـتن مجمـوعه‌ای از متخصصین ژئوتکـنیک و سازه، امکان ارائه و انجـام هرگونه خدمـات مشـاوره، طـراحی، اجرا و نظـارت در بخـش‌های گودبـرداری و پایدارسـازی، سـازه‌های بتـنی و سـازه‌های فولادی سـاخـتمـان را دارا می‌بـاشـد. مدیریت با تجـربه، کادر فنی مجـرب و مجـهز به دانـش روز، ماشین‌آلات و تجهـیزات ساختمانی پیشرفته، توان مالی مناسب و ابزارهای کنترل کمی و کیـفی، این امکان را فراهـم آورده است که مجموعه‌ای نوین و توانا همگام با تکـنـولـوژی مدرن عمـرانی از طریـق شرکـت فنـی مهـندسی سـوریـن در اختـیـار و مـورد بـهـره‌بـرداری کـارفرمـایـان محـترم جهت اجرای پروژه‌های سـاخـتمـانی قـرار گیـرد. شرکـت فنـی مهـنـدسی سـورین در راسـتای خدمـت‌رسانی به کارفـرمایـان محتـرم و ارتقـاء سطـح کیـفی خدمات و با اتکا به تجارب مفـید مؤسـس و مدیران ارشـد شرکـت در عرصه عمرانی، توانسـته است فعـالیت خود را در قالب شرکت پتـرو سـروش غرب از سال 1393 در زمـینه اجرای سـازه‌های فولادی خاص و صنـعتی در منطقه جنوب کشور به‌ویژه در منطقه ملی و اقتـصادی پارس جنـوبی آغاز نمـاید.

خدمات شرکت

 • عـمـلـیات گـودبـرداری عـمـیـق شـهـری در مـجاورت سـازه‌های حـساس و قـدیـمی
 • انتخاب روش اجرای بهـینه بهـسـازی خاک و ارائه طرح به منـظور افزایـش مقاومـت و کاهش تغیـیر مکان
 • جـلـوگـیـری از ادامـه نـشـسـت سـازه‌هـای احـداث شـده بـر روی خـاک‌های سـسـت و نـامـنـاسـب
 • مطالعه و برآورد ضریب اطمینان پایداری شیب‌های طبیعی و مصنوعی
 • پایدارسـازی و افزایش ضـریب اطمـینـان شیـروانی‌هـای خـاکی و یا گوه‌های سـنـگی در مـعـرض لـغـزش
 • تزریق تحکیمی و پرده آب‌بند در سدها و نیز تزریق تماسی در تونل‌ها
 • آنـالـیـز رسـیـک و خطـرپـذیـری پـروژه‌هـا در بـرابـر مـخاطـرات ژئـوتـکـنـیـکی و زمـیـن‌شـنـاسـی
 • جلوگیری از هوازدگی، ریزش‌های موضعی و پایدارسازی شیروانی‌های خاکی
 • رفع پتانسیل روانگرایی و تثبیت و بهسازی خاک‌های ماسه‌ای با تراکم پایین
 • بهبود خصوصیات و افزایش ظرفیت باربری خاک در وضعیت درجا با استفاده از مواد افزودنی
 • اجرای سازه‌های فلزی و سازه‌های بتنی

 

LOGOSlid

شرکت فنی مهندسی سورین

شرکت فنی مهندسی سورین با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزشها، ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی ومهندسی وفراترازآن، با در اختیار داشتن مجموعه­ای از متخصصین ژئوتکنیک و سازه، امکان ارائه و انجام هرگونه خدمات مشاوره، طراحی، اجرا ونظارت در بخش­های گودبرداری و پایدارسازی، سازه­های بتنی و سازه­های فولادی ساختمان دارا می باشد.

ارتباط با ما

تــهــران، جردن، بلوار گلشهر، برج آی تک، طبقه ششم، واحد 60

تلـفـکس:

                                                              29 500 220 - 021

                                                              19 500 220 - 021

  + اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

whatsapp    Telegram  imo