روش های اجرایی و فنی و اصول و ضوابط طراحی نیلینگ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

1-1- اجزاي ديوارهاي ميخكوبي شده
نمای کلی یک شیب میخکوبی شده و اجزای اصلی تشکیل دهنده آن به ترتیب در شکلهای 1-2 و 1-3 نشان داده شده است.

m6 (6)
شکل 1-1 نمای کلی یک شیب میخکوبی¬شده

 

m6 (7)شکل 1-2 اجزای اصلی دیوارهای میخکوبی¬شده

 

 1-1-1- ميلگردها

ميلگردها جزء اصلي سيستم ديوار ميخكوبي¬شده هستند. اين اجزا در گمانه¬هاي از پيش حفر¬شده قرار گرفته و روي آنها دوغاب تزريق مي¬شود. به اين ميلگردها به خاطر جابجايي مواد نگهدارنده در طول عمليات گودبرداري، تنش كششي وارد مي¬شود. براي ميخ¬كوبي از ميلگردهاي آجدار فولادي استفاده مي-شود كه مقاومت كششي اسمي آنها بين 420 تا 520 مگاپاسگال است. استفاده از ميلگردهاي با مقاومت كششي بالاتر توصيه نمي¬شود، چون هم مقاومت كمتري در برابر خوردگي دارند و هم رفتار شكننده¬تري (به ويژه در مقابل برش) پيدا مي¬كنند. ميلگردها با قطرهاي 19، 22، 25، 29، 32 و 36 ميليمتر وجود دارند و معمولا توصيه مي¬شود از ميلگردهاي با قطر بيشتر از 25 ميليمتر استفاده شود تا ميلگردها در هنگام حمل و نقل و نصب خم نگردند.
1-1-2- سر ميلگردها
به منظور اتصال ميلگردها به رويه از اتصالات سرميلگرد استفاده مي¬شود. سرميلگردها شامل اجزاي صفحه باربر، مهره و واشر و گل¬ميخ¬ها مي¬باشند. از صفحه باربر به منظور توزيع نيروي سر ميلگرد روي شاتكريت و ديوار پشت شاتكريت استفاده مي¬شود که از فولاد 250 مگاپاسگال به شكل مربع به طول ضلع 20 تا 25 سانتيمتر و ضخامت 19 ميليمتر ساخته مي¬شود و داراي يك سوراخ مركزي به منظور قرارگيري داخل ميلگرد مي¬باشد. پس از قرار گرفتن صفحه داخل ميلگرد، واشر روي آن قرار گرفته و سپس به وسيله مهره محكم مي¬گردد. واشر و مهره فلزي بوده و داراي مقاومت مشابه ميلگردها (420 تا 520 مگاپاسگال) مي¬باشند. به منظور قفل و بست شدن سر ميلگردها در رويه ثابت (دال بتني كه روي شاتكريت اجرا مي¬شود)، از چهار عدد گل¬ميخ كه در چهار گوشه صفحه باربر جوش مي¬شوند، استفاده مي¬گردد(شکل 1-3).

m6 (8)شکل 1-3 اتصالات سر میلگرد

1-1-3- دوغاب
پس از حفر گمانه و قرارگیري ميلگرد در آن، فضاي بين ميلگرد و خاك اطراف در گمانه، توسط دوغاب سيماني پر مي¬شود. وظيفه اصلي دوغاب انتقال تنش از زمين به ميلگرد مي¬باشد و در عين حال، از ميلگرد در برابر خوردگي حفاظت مي¬كند. خصوصيات دوغاب اثر زيادي روي مقاومت دورگير دوغاب و خاك اطراف دارد. معمولاً حداقل مقاومت فشاري 28 روزه دوغاب بايد 21 مگاپاسگال باشد. مي¬توان از روان¬كننده¬ها براي افزايش كارایي دوغاب و در مواردي كه دوغاب بايد تا فاصله زيادي پمپ شود، استفاده كرد. مواد هوازا نيز كارايي را افزايش و پتانسيل ترك¬خوردگي را كاهش مي¬دهند ولي موجب كاهش مقاومت سيمان در برابر خوردگي مي¬شوند. بنابراين بايد در مواردي از اين مواد استفاده كرد كه دوغاب ضخامت كافي داشته باشد و يا ميلگرد به روشهاي ديگري در مقابل خوردگي محافظت شده باشد. دوغاب بايستي به آرامي و پيوسته تزريق شود تا از ايجاد حفرات و امكان خوردگي ميلگردها جلوگيري شود. پس از حفر گمانه و قرارگيري ميلگرد در آن بايد با فاصله زماني كمي دوغاب تزريق شود تا گمانه تحت فشار با خاك پر نشود.
1-1-4- سنترلایزرها
سنترلایزرها ا ابزارهايي هستند كه از PVC يا ساير مواد سنتتیكي ساخته مي¬شوند و در طول هر ميلگرد با فاصله حداكثر 5/2 متر از يكديگر (فاصله سنترلایزر ابتدايي و انتهايي 5/0 متر از ابتدا وانتهاي ميلگرد مي¬باشد.) نصب مي¬شوند. نصب سنترلایزرها به منظور اطمينان از توزيع متقارن دوغاب بين ميلگرد و خاك اطراف آن در گمانه صورت مي¬گيرد. اين توزيع متقارن دوغاب به منظور ايجاد حداقل ضخامت دوغاب اطراف
ميلگرد و براي جلوگيري از خوردگي آن مي¬باشد.

m6 (9)

در شکل 1-4 نمونه¬ای از یک سنترلایزر نشان داده شده است.

 1-1-5- المان¬هاي حفاظت در برابر خوردگي

علاوه بر پوشش دوغاب سيماني اطراف ميلگردها كه ميلگردها را هم از لحاظ فيزيكي و هم از لحاظ شیمیایی در برابر خوردگي محافظت مي¬كند، در صورت نياز مي¬توان از روشهاي ديگري براي حفاظت در برابر خوردگي استفاده كرد. يكي از اين روشها استفاده از صفحاتي از جنس مواد سنتتيكي يا PVC است كه دور ميلگردها پيچيده مي¬شود و فضاي داخلي آن با ميلگرد به وسيله دوغاب سيماني پر مي¬شود. نمونه¬ای از این صفحات در شکل 1-5 نشان داده شده است. روش ديگر استفاده از پوشش¬هاي اپوكسي است كه ميلگردها را در برابر خوردگي محافظت مي¬كند.

m6 (1)شکل 1-5 محافطت میلگردها در برابر خوردگی

1-1-6- سيستم زهكشي
براي جلوگيري از ايجاد فشار آب در پشت رويه ديوار، معمولاً از يك نوار زهكشي قائم كه بين رويه موقت و سطح گودبرداري نصب مي¬گردد، استفاده مي¬شود. وظيفه اين نوار زهكشي، جمع¬آوري و هدايت آب مي-باشد که قبل از اجراي شاتكريت در محل نصب مي¬گردد. در شکل 1-6 نمونه¬ای از زهکشهای نواری قائم نشان داده شده است.

m6 (2)شکل 1-6 استفاده از زهکشهای نواری قائم به منظور جمع¬آوری و هدایت آبهای پشت دیوار

1-1-7- رويه ديوار
رويه ديوارهاي ميخكوبي شده به دو صورت رويه موقت و دائمي اجرا مي¬شود.
1-1-7-1- رويه موقت (شاتكريت)
به منظور متصل كردن ميلگردها در سطح دیوار، جلوگيري از خوردگي سرميلگردها در تماس با خاك و همچنين نگهداري خاك سطح ترانشه، از رويه موقت (شاتكريت) استفاده مي شود كه در هر مرحله گودبرداري اجرا مي¬گردد. در شکل 1-7 نمونه¬ای از یک رویه موقت شاتکریت در حال اجرا نشان داده شده است.

m6 (3)

شکل 1-7 رویه موقت (شاتکریت)

1-1-7-2- رويه دائمي (دال بتني مسلح)
به منظور حفاظت بيشتر سر ميلگردها در برابر خوردگي و همچنين اهداف زيبايي و معماري از رويه دائمي استفاده مي¬شود كه به صورت دال بتني مسلح در محل و روي شاتکريت، بعد از اتمام عمليات ميخكوبي اجرا مي¬شود(شکل 1-8). گاهي اوقات اگر اهداف خاص معماري موردنظر باشد و يا از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تر باشد، از پانلهاي پيش¬ساخته نيز براي رويه دائمي استفاده مي¬شود

 

m6 (4)شکل 1-8 رویه دائم (دال بتنی مسلح)

m6 (5)
شکل 1-9 رویه دائم (پانلهای پیش¬ساخته)

 

LOGOSlid

شرکت فنی مهندسی سورین

شرکت فنی مهندسی سورین با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزشها، ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی ومهندسی وفراترازآن، با در اختیار داشتن مجموعه­ای از متخصصین ژئوتکنیک و سازه، امکان ارائه و انجام هرگونه خدمات مشاوره، طراحی، اجرا ونظارت در بخش­های گودبرداری و پایدارسازی، سازه­های بتنی و سازه­های فولادی ساختمان دارا می باشد.

ارتباط با ما

تــهــران، جردن، بلوار گلشهر، برج آی تک، طبقه ششم، واحد 60

تلـفـکس:

                                                              29 500 220 - 021

                                                              19 500 220 - 021

  + اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

whatsapp    Telegram  imo