شمع های درجاریز

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

شمع ها به عنوان پی عمیق وظیفه تحمل و انتقال بارهای مختلف پل ها، اسکله ها و بسیاری از سازه های دیگر را به عهده دارند.

میزان باربری شمع ها دامنه وسیعی را شامل می شود.

شمع ها را می توان براساس معیارهای مختلفی از جمله مصالح تشکیل دهنده، شکل هندسی و روش اجرا دسته بندی نمود.

در دسته بندی شمع ها براساس مصالح تشکیل دهنده آنها می توان به انواع زیر اشاره نمود:

-شمع­های فلزی

-شمع­های بتنی

-شمع­های بتن مسلح(پیش ساخته، پیش ساخته پیش تنیده و یا درجاریز)

-شمع­های مرکب

-شمع­های چوبی

-شمع­های با مصالح سنگی

در طبقه بندی شمع ها براساس شکل هندسی آنها ،مثال های زیر قابل ذکر می باشند:

-شمع های فولادی لوله ای

-شمع های فولادی دارای مقطع I و یا H

-شیت پایل­ها

-شمع­های بتن مسلح با مقطع دایره(دایروی)

-شمع­های بتن مسلح دارای مقطع مستطیل

-شمع­های بتن مسلح دارای مقطع ٨ ضلعی و یا سایر چندضلعی های منتظم

-شمع­های بتن مسلح دارای مقطع T (شمع های T section)

گفتنی است دسته بندی دیگری نیز براساس میزان جابجایی خاک مجاور شمع ها برای آنها وجود دارد. در این طبقه بندی شمع ها به سه دسته تقسیم می گردند:

١-شمع­هایی که قرار گرفتن آن در زمین با جابجایی زیاد در خاک مجاور همراه است، شامل: شمع چوبی، شمع بتن مسلح پیش ساخته یا پیش فشرده، شمع بتن مسلح در جاریز، شمع بتنی دایروی که با ته بسته در زمین کوبیده شده و داخل آن بعداً بتن ریزی شود و شمع فلزی لوله­ای که با ته بسته در زمین کوبیده شده و داخل آن بعدا بتن ریزی شود.

٢-شمع­هایی که قرار گرفتن آن در زمین همراه با جابجایی کم خاک است و از آن جمله اند: شمع­های فلزی با مقطع H  یا I و نیز شمع فلزی با مقطع دایره که با ته باز در زمین کوبیده شود و داخل آن بعداً خالی شده بتن ریزی گردد و یا اینکه اصولا بتن ریزی هم نشود.

٣-شمع هایی که قرارگرفتن آنها در زمین همراه با جابجایی خاک مجاور نیست، مشتمل بر: انواع شمع بتن مسلح با مقطع دایره یا غیر دایره که پس از حفاری در محل بتن ریزی میشود و انواع شمع های فلزی با مقاطع دایره و غیر دایره که قبل از کوبیده شدن در زمین محل قرار گرفتن آنها حفاری می شود.

دسته بندی­های دیگری نیز برای انواع شمع وجود دارند که از جمله می توان به تقسیم بندی شمع ها بر حسب طول و مکانیزم انتقال بار به خاک (به تفکیک شمع های اتکایی، اصطکاکی و تراکمی) و نیز طبقه بندی شمع ها بر اساس تناسبات هندسی آنها (به تفکیک شمع و ریزشمع (میکروپایل)) اشاره نمود.

روش­های اجرای شمع­ها نیز عمدتاً در قالب این محورها دسته بندی می شوند:

-اجرای شمع های پیش ساخته با کوبش آنها در زمین (برای شمع های فولادی ،بتنی و ...)

-اجرای شمع ها به روش درجاریز (برای شمع های بتن آرمه)

در روش اول شمع ها (بتن مسلح ،فولادی ، چوبی یا ..) به صورت پیش ساخته تولید و به محل اجرا حمل گشته در انجا در بستر کوبیده می شوند. محل کوبش می تواند متناسباً در خشکی، ساحل و یا نواحی فراساحل باشد.

در روش دوم مقطع شمع در بستر زمین حفاری می شود و پس از رسیدن به عمق لازم، مصالح (قفس آرماتور و بتن) در چاه حفاری شده اجرا می گردند.

گفتنی است علی رغم آنکه شمع­های درجا اغلب به روش حفاری اجرا می شوند، ولی برای قطرهای کوچک می توان به جای حفاری از روش دیگری کمک گرفت. روش مذکور از این قرار است که ابتدا لوله­ای فولادی که در انتهای آن یک سنبه قرار دارد در محل موردنظر جهت اجرای شمع و تا عمق مطلوب کوبیده می­شود. آنگاه با خارج نمودن سنبه، چاهی به قطر و عمق موردنظر آماده خواهد بود.

جهت انتخاب سیستم شمع، ملاکهایی باید لحاظ گردد که بعضی از اهم آنها به شرح ذیل می باشند:

١-شرایط زمین شامل موقعیت و مشخصات لایه های خاک و وضعیت آب زیرزمینی.

٢-موقعیت و نوع سازه­ای که بار ان باید از طریق شمع به زمین منتقل گردد و نیز مشخصات بارهایی که باید منتقل شوند.

٣-شرایط محیطی

۴-امکانات اجرایی و ملاحظات اقتصادی

در این خصوص لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد عوامل فوق منتج به انتخاب شمع­های بتن مسلح به روش درجاریز می­گردند. به عنوان مثال مناسب بودن شرایط زمین از قبیل سهولت حفاری و یا ایستایی نسبی دیواره چاه شمع از موارد انتخاب این سیستم اجرای شمع می باشد. همچنین است جاهایی که نیاز به تامین قطرهای بالا برای شمع وجود دارد.

مقطع شمع­های درجاریز می تواند ثابت یا متغیر باشد. تغییر مقطع شمع­های دسته دوم ممکن است به صورت یکنواخت و یا پله­ای باشد.

جهت افزایش باربری انتهای شمع­های درجاریز مقطع نوک آنها را به صورت انباره و به اندازه بزرگتر از مقطع شمع طراحی و اجرا می­نمایند. شکل مقطع مذکور می تواند به صورت دایره باشد (که این نوع شمع­ها، شمع گرزی یا بتنی فشرده یا فرانکی نیز خوانده می شوند) و یا به صورت مخروط (معروف به زنگوله ای یا Bell) در نظر گرفته شود.

گفتنی است مطابق آئین نامه استاندارد پلهای بزرگراهها-آشتو حداقل مساحت نوک شمع برای شمع­های درجاریز باید ۶۴۵ سانتی مترمربع باشد. ضمناً حداقل قطر نوک آنها برابر ٢۰ سانتی متر تعریف شده است(شمع های دارای قطر کمتر از ٢۰-٢۵ سانتی متر در گروه میکروپایل ها محسوب می شوند).

  

مزایای شمع های بتنی درجاریز

 بعضی از اهم مزایای شمع های بتنی درجاریز از قرار ذیل می باشند:

١-اجرای شمع­های درجاریز در بسترهای سنگی متشکل از مواردی همچون بولدرهای کوچک (Small Bouldersا) و کوبول (Cobble) در مقایسه با کوبش شمع در زمین­های مذکور تفوق دارد. گفتنی است اجرای شمع در بسترهای فوق الذکر به روش درجاریز در محل و با مشخصات اولیه مدنظر اجرا شود فاز باز  طراحی مذکور نیز حذف خواهد شد. به عنوان مثال شمع­های پیش ساخته بتنی در بسیاری موارد امکان عبور از لایه های متراکم را ندارند و شکستن آنها در این شرایط محتمل است.

٢-شمع کوبی با توجه به ایجاد آلودگی صوتی قابل توجه، در مناطق شهری و مسکونی عملاً غیرقابل اجرا و منتفی است. در حالیکه اجرای شمع­های درجاریز هیچگونه محدودیتی از جهت فوق ندارد.

اهمیت مضاعف این موضوع هنگامی قابل تشخیص خواهد بود که به توسعه­ی چشمگیر اجرای پی­های شمعی برای پل ­ها و سایر سازه­های مهم در مناطق مذکور توجه گردد.

٣-با اجرای شمع­های درجاریز، عملاً مشکلاتی همچون ایجاد لرزش و جابجایی زمین که بر سازه ها و تاسیسات مجاور تاثیر منفی دارند بوجود نخواهند آمد. این در حالی است که برای گزینه شمع کوبی مشکلات فوق می توانند مطرح باشند.

۴-با اجرای شمع ها به روش درجاریز مقاومت نسبت به نیروی رانش از زیر (Up lift) به راحتی تامین می شود که این مقاومت با بغل تراشی انتهای شمع و ایجاد شکل زنگوله ای آن افزایش می یابد.

۵-نیروی رانش از زیر با اجرای شمع­ها به روش درجاریز کاهش می یابد. به این صورت که بارهای Up lift ناشی از مواردی همچون تورم خاک مورد احتراز قرار می گیرند یا به حداقل می رسند.

۶-در رابطه با کوبش شمع­ها لازم است رعایت شود که نیروی کوبش باعث مشکلاتی همچون کمانش (علی الخصوص برای شمع­های H شکل) و خرابی موضعی سر شمع نگردد در حالیکه در اجرای شمع­ها به روش درجاریز چنین محدودیت هایی وجود ندارد.

٧- محدودیت طول و قطر شمع­ها در روش درجاریز به مراتب کمتر از روش کوبش می­باشد. بدیهی است با افزایش سطح مقطع و طول شمع، ظرفیت باربری شمع افزایش می یابد و همچنین از پتانسیل عکس العمل جانبی جهت انتقال بارهای افقی استفاده می­شود. ضمناً با افزایش طول شمع، امکان رسیدن به لایه­های مناسبتر احتمالی محقق می شود.

٨-اجرای شمع­های درجاریز در شرایطی که شناخت زمین و عوامل محیطی و ... به درستی صورت گرفته باشد  و انتخاب دستگاه و روش اجرا صحیح باشد از لحاظ اقتصادی نسبت به کوبش شمع ها به صرفه تر است.

 

معایب شمع های بتنی درجاریز

با وجود مزیت هایی که برای شمع های درجاریز مطرح شد، محدودیت ها و معایبی نیز بر آنها مترتب  است که بعضی از مهمترین موارد مذکور به شرح ذیل می باشند:

١-تاثیر شرایط جوی مانند بارش باران، درجه حرارت محیط و ..... بر عملیات حفاری و بتن ریزی شمع­های درجاریز به مراتب بیشتر از تاثیر آنها بر شمع کوبی است.

٢- شرایط نامناسب ژئوتکنیکی محل اجرا و ایجاد موارد غیرمنتظره ناشی از آن می تواند باعث تاثیرات بیشتری بر روند اجرا در حالت شمع درجاریز نسبت به حالت شمع کوبی گردد. از جمله اینکه روش انتخابی برای حفاری و بتن ریزی با شرایط و خصوصیات  زمین مطابقت نداشته باشد.

٣-جهت اجرای شمع­های درجاریز نیاز به مطالعات و اطلاعات بیشتری در خصوص وضعیت ژئوتکنیکی سایت، شرایط جوی و .... نسبت به سایر روش های اجرای پی­های عمیق می باشد.

۴- بازرسی و نظارت فنی اجرای شمع­های درجاریز و بویژه جهت عملیات حفاری و بتن ریزی آنها از حساسیت بیشتری نسبت به شمع هایی که به روش کوبش اجرا می شوند برخوردار است.

۵-در اجرای شمع­های درجاریز ممکن است در اثر تخلیه غیرقابل کنترل آب (Dewatering) وضعیت لایه های زیرین از لحاظ تحکیم دچار تغییراتی شود و این امر باعث نشست هایی در لایه­های خاک سایت گردد.

۶-روش درجاریز جهت نیل به کیفیت مناسب مصالح شمع ، نسبت به حال شمع کوبی (که شمع (اعم از بتنی یا فولادی) به صورت پیش ساخته در شرایط کاملا تحت کنترل ساخته شده است) نیاز به اقدامات و کنترل های اساسی دارد که در مواردی قابل تحقق نخواهد بود.

٧- اجرای شمع های درجاریز به صورت مایل ( بویژه برای قطرهای بزرگ) محدودیت بیشتری نسبت به اجرای شمع به روش کوبش دارد.

در تصویر ذیل بخشی از شمع هایی که روش اجرای آنها موضوع مقاله حاضر می­باشد به صورت شماتیک نمایش داده شده است.

60 edit

سیمان مورد استفاده در بتن شمع ها، سیمان پرتلند و عیار آن ۴۰۰ کیلوگرم در مترمکب بتن است. مقاومت ٢٨ روزه­ی مدنظر برای بتن، ٣۰۰ کیلوگرم بر سانتی مترمربع (برای نمونه های به ابعاد ١۵ × ١۵ × ١۵ سانتی متر) می باشد. میلگرد مورداستفاده در قفس آرماتور شمع ها از نوع AIII  با مقاومت ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. طول هر شاخه میلگرد برابر ١٢ متر می باشد.

61 edit

 

 

LOGOSlid

شرکت فنی مهندسی سورین

شرکت فنی مهندسی سورین با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزشها، ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی ومهندسی وفراترازآن، با در اختیار داشتن مجموعه­ای از متخصصین ژئوتکنیک و سازه، امکان ارائه و انجام هرگونه خدمات مشاوره، طراحی، اجرا ونظارت در بخش­های گودبرداری و پایدارسازی، سازه­های بتنی و سازه­های فولادی ساختمان دارا می باشد.

ارتباط با ما

تــهــران، جردن، بلوار گلشهر، برج آی تک، طبقه ششم، واحد 60

تلـفـکس:

                                                              29 500 220 - 021

                                                              19 500 220 - 021

  + اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

whatsapp    Telegram  imo